logo
ilustrace

PŘEDSTAVENÍ

Mgr. Jan Hart, LL.M.

 

je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1998) a právních studií Středoevropské univerzity v Budapešti (LL.M. 2000). V roce 2000 absolvoval též tříměsíční stáž na University of California at Berkeley, Boalt Hall School of Law.

 

Svou právní praxi zahájil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Beiten, Burkhardt, Mittl & Wegener a advokátní zkoušky složil v roku 2002. 

 

Od roku 2002 do roku 2005 byl ředitelem odboru legislativního a právního Komise pro cenné papíry.

 

Od roku 2005 je advokátem a specializuje se především  na oblast obchodního práva a finanční regulace. Podílel se mimo jiné na vytvoření několika finančních institucí v oblasti kolektivního investování a poskytování investičních služeb.

 

Dále se věnuje rovněž problematice práva obchodních společností, smluvního práva, správního práva a řešení sporů.

 

V letech 2003 až 2015 byl členem rozkladové komise ČNB. Je rovněž autorem několika publikací především z oboru finančního práva.

 

Právní služby poskytuje v českém, anglickém, německém a ruském jazyce.