logo
ilustrace

ÚVOD

Cílem advokátní kanceláře Mgr. Jana Harta je poskytovat klientům efektivní, kvalifikované a precizní právní služby. 

Specializujeme se na následující právní odvětví, ve kterých jsme schopni vykázat nejen teoretické znalosti, ale také dlouhodobé předchozí zkušenosti:

 

Finanční právo a právo kapitálového trhu

Poradenství týkající se činnosti bank, družstevních záložen, fondů, obchodníků s cennými papíry a jiných regulovaných subjektů.

 

Právo obchodních společností

Zakládání obchodních společností, konání valných hromad a zasedání orgánů obchodních společností, fúze a akvizice, změny základního kapitálu, obchodní rejstřík.

 

Závazkové právo

Všestranné poradenství v oblasti závazků, obchodních podmínek, formulářových (adhezních) smluv, včetně revize smluvní dokumentace s ohledem na nový občanský zákoník.

 

Řešení sporů

Řešení problematických pohledávek.

Zastupování při vymáhání pohledávek z obchodních vztahů a v insolvenčních řízeních.

Správní žaloby.

 

Nemovitosti

Koupě, prodeje a nájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, due diligence portfolia nemovitostí, zástavní právo, věcná břemena.